รายการ NPC

พบทั้งหมด [1058] จำนวนหน้า [53] แสดงจำนวนที่ [21-40]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Little Kid aldebaran 86,228 NPC
Insect Guy aldebaran 159,242 NPC
Sylvia aldebaran 60,70 NPC
Issei aldebaran 93,80 NPC
Joo Jahk aldebaran 180,46 NPC
Citizen aldebaran 212,122 NPC
Town Girl aldebaran 146,124 NPC
Bell Keeper aldebaran 143,136 NPC
RS125 aldeba_in 232,241 NPC
Threatening-Looking Man aldeba_in 223,121 NPC
Friendly-Looking Man aldeba_in 219,61 NPC
Fussy Man aldeba_in 152,47 NPC
Master aldeba_in 156,179 NPC
Kafra Service aldeba_in 84,166 NPC
Kafra Service aldeba_in 83,245 NPC
Kafra Jasmine aldeba_in 24,245 NPC
Kafra Service aldeba_in 142,238 NPC
Kafra Service aldeba_in 91,244 NPC
Kafra aldeba_in 79,161 NPC
Kafra aldeba_in 88,161 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป