รายการ NPC

พบทั้งหมด [1058] จำนวนหน้า [53] แสดงจำนวนที่ [201-220]

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Kafra Employee morocc 215,113 NPC
Kafra Employee morocc 268,77 NPC
Kafra Employee morocc 96,152 NPC
Guild Dealer alde_alche 24,188 NPC
Java Dullihan morocc_in 146,99 NPC
Hair Stylist morocc 127,84 NPC
Hair Stylist prontera 190,208 NPC
Jovovich prt_in 243,168 NPC
Hair Dyer lhz_in02 100,134 NPC
Hair Dresser alberta_in 55,142 NPC
Roving Hair Dresser alberta 33,141 NPC
Hair Dresser lhz_in02 100,143 NPC
Assistant Beautician lhz_in02 91,155 NPC
Milk Vendor prontera 73,140 NPC
ปู่นักปรุงยา alberta_in 16,28 NPC
Christopher geffen_in 110,172 NPC
Paul Spanner ein_in01 38,29 NPC
Hollgrehenn prt_in 63,60 NPC
Aragham morocc_in 73,38 NPC
Antonio payon_in01 90,31 NPC