กำลังดู NPC

กะลาสี

ชื่อ กะลาสี
แผนที่ alb2trea
ตำแหน่ง 39,50 ประเภท NPC