กำลังดู NPC

Line Eden

ชื่อ Line Eden
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 146,116 ประเภท NPC