กำลังดู NPC

Mr. Claus

ชื่อ Mr. Claus
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 170,169 ประเภท NPC