กำลังดู NPC

บาทหลวง Yosuke

ชื่อ บาทหลวง Yosuke
แผนที่ prt_fild00
ตำแหน่ง 208,218 ประเภท NPC