กำลังดู NPC

clt022r

ชื่อ clt022r
แผนที่ alde_dun04_
ตำแหน่ง 80,34 ประเภท NPC