กำลังดู NPC

Kafra Employee

ชื่อ Kafra Employee
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 54,238 ประเภท NPC