กำลังดู NPC

Warp

ชื่อ Warp
แผนที่ job_knt
ตำแหน่ง 145,57 ประเภท NPC