กำลังดู NPC

Timer

ชื่อ Timer
แผนที่ job_knt
ตำแหน่ง 1,1 ประเภท NPC