กำลังดู NPC

ชื่อ
แผนที่ ayo_dun01
ตำแหน่ง 87,16 ประเภท NPC