กำลังดู NPC

ชื่อ
แผนที่ ayo_dun01
ตำแหน่ง 273,26 ประเภท NPC