กำลังดู NPC

Moo

ชื่อ Moo
แผนที่ cmd_in02
ตำแหน่ง 57,62 ประเภท NPC