กำลังดู NPC

Loyar

ชื่อ Loyar
แผนที่ cmd_in02
ตำแหน่ง 174,126 ประเภท NPC