กำลังดู NPC

G . J

ชื่อ G . J
แผนที่ cmd_in02
ตำแหน่ง 172,105 ประเภท NPC