กำลังดู NPC

ทหารยาม

ชื่อ ทหารยาม
แผนที่ amatsu
ตำแหน่ง 164,174 ประเภท NPC