กำลังดู NPC

Shalone

ชื่อ Shalone
แผนที่ cmd_in02
ตำแหน่ง 178,92 ประเภท NPC