กำลังดู NPC

Little Boy

ชื่อ Little Boy
แผนที่ alberta
ตำแหน่ง 45,106 ประเภท NPC