กำลังดู NPC

Deniroz

ชื่อ Deniroz
แผนที่ cmd_in02
ตำแหน่ง 89,72 ประเภท NPC