กำลังดู NPC

โซดาแมน

ชื่อ โซดาแมน
แผนที่ alberta
ตำแหน่ง 91,70 ประเภท NPC