กำลังดู NPC

Scoursege

ชื่อ Scoursege
แผนที่ cmd_in02
ตำแหน่ง 48,55 ประเภท NPC