กำลังดู NPC

Martine

ชื่อ Martine
แผนที่ cmd_in02
ตำแหน่ง 73,81 ประเภท NPC