กำลังดู NPC

Old Blacksmith

ชื่อ Old Blacksmith
แผนที่ yuno
ตำแหน่ง 241,52 ประเภท NPC