กำลังดู NPC

Bulletin Board

ชื่อ Bulletin Board
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 136,133 ประเภท NPC