กำลังดู NPC

Bulletin Board

ชื่อ Bulletin Board
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 145,105 ประเภท NPC