กำลังดู NPC

Tool Dealer (ร้านค้า)

ชื่อ Tool Dealer
แผนที่ ayo_in01
ตำแหน่ง 18,182 ประเภท ร้านค้า

ไอเทมที่ขาย

ชื่อ ราคา
Strawberry 600
Arrow 1
Magnifier 40
Red Potion 50
Orange Potion 200
Yellow Potion 550
White Potion 1,200
Green Potion 40
Panacea 500
Fly Wing 60
Butterfly Wing 300
Trap 100
Concentration Potion 800
Awakening Potion 1,500