กำลังดู NPC

Item Merchant (ร้านค้า)

ชื่อ Item Merchant
แผนที่ um_in
ตำแหน่ง 104,124 ประเภท ร้านค้า

ไอเทมที่ขาย

ชื่อ ราคา
Apple 15
Carrot 15
Pumpkin 15
Potato 15
Banana 15
Meat 50
Monster's Feed 60
Pet Food 1,000
Fly Wing 60
Butterfly Wing 300
Concentration Potion 800
Awakening Potion 1,500
Yggdrasil Leaf 4,000