กำลังดู NPC

Armor Dealer (ร้านค้า)

ชื่อ Armor Dealer
แผนที่ gonryun
ตำแหน่ง 173,84 ประเภท ร้านค้า

ไอเทมที่ขาย

ชื่อ ราคา
Bandana 400
Sandals 400
Shoes 3,500
Hood 1,000
Muffler 5,000
Guard 500
Buckler 14,000
Adventurer's Suit 1,000
Silk Robe 8,000
Silver Robe 7,000
Wooden Mail 5,500
Novice Armlet 400
Belt 20,000