กำลังดู NPC

Weapon Dealer (ร้านค้า)

ชื่อ Weapon Dealer
แผนที่ gonryun
ตำแหน่ง 174,101 ประเภท ร้านค้า

ไอเทมที่ขาย

ชื่อ ราคา
Main Gauche 2,400
Stiletto 19,500
Blade 2,900
Ring Pommel Saber 24,000
Katana 2,000
Bastard Sword 22,500
Pike 3,450
Partizan 27,000
Hammer 15,500
Chain 23,000