กำลังดู NPC

Armor Dealer (ร้านค้า)

ชื่อ Armor Dealer
แผนที่ morocc_in
ตำแหน่ง 141,60 ประเภท ร้านค้า

ไอเทมที่ขาย

ชื่อ ราคา
Guard 500
Buckler 14,000
Sandals 400
Shoes 3,500
Boots 18,000
Hood 1,000
Muffler 5,000
Flu Mask 300
Cotton Shirt 10
Jacket 200
Adventurer's Suit 1,000
Silk Robe 8,000
Wooden Mail 5,500
Silver Robe 7,000
Mantle 10,000
Coat 22,000