กำลังดู NPC

Weapon Dealer (ร้านค้า)

ชื่อ Weapon Dealer
แผนที่ morocc_in
ตำแหน่ง 141,67 ประเภท ร้านค้า

ไอเทมที่ขาย

ชื่อ ราคา
Arrow 1
Silver Arrow 3
Bow 1,000
Rod 50
Knife 50
Cutter 1,250
Main Gauche 2,400
Dirk 8,500
Dagger 14,000
Stiletto 19,500
Gladius 43,000
Damascus 49,000
Jur 19,500
Katar 41,000
Jamadhar 37,200