กำลังดู NPC

Mr. King's Shop (ร้านค้า)

ชื่อ Mr. King's Shop
แผนที่ yuno
ตำแหน่ง 205,103 ประเภท ร้านค้า

ไอเทมที่ขาย

ชื่อ ราคา
Novice Breastplate 89,000
Legion Plate Armor 94,000
Greaves 48,000
Turban 4,500
Gemmed Sallet 50,000
Repeating Crossbow 89,000