กำลังดู NPC

Bell Keeper

ชื่อ Bell Keeper
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 143,136 ประเภท NPC