กำลังดู NPC

Armor Dealer (ร้านค้า)

ชื่อ Armor Dealer
แผนที่ izlude_in
ตำแหน่ง 70,127 ประเภท ร้านค้า

ไอเทมที่ขาย

ชื่อ ราคา
Buckler 14,000
Shield 56,000
Shoes 3,500
Boots 18,000
Muffler 5,000
Manteau 32,000
Cap 12,000
Helm 44,000
Jacket 200
Adventurer's Suit 1,000
Wooden Mail 5,500
Mantle 10,000
Coat 22,000
Padded Armor 48,000
Chain Mail 65,000
Full Plate 80,000