กำลังดู NPC

Citizen

ชื่อ Citizen
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 212,122 ประเภท NPC