กำลังดู NPC

Joo Jahk

ชื่อ Joo Jahk
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 180,46 ประเภท NPC