กำลังดู NPC

Issei

ชื่อ Issei
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 93,80 ประเภท NPC