กำลังดู NPC

Sylvia

ชื่อ Sylvia
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 60,70 ประเภท NPC