กำลังดู NPC

Insect Guy

ชื่อ Insect Guy
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 159,242 ประเภท NPC