กำลังดู NPC

Little Kid

ชื่อ Little Kid
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 86,228 ประเภท NPC