กำลังดู NPC

Smithing Guy

ชื่อ Smithing Guy
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 64,104 ประเภท NPC