กำลังดู NPC

WALL

ชื่อ WALL
แผนที่ 2009rwc_03
ตำแหน่ง 80,47 ประเภท NPC