กำลังดู NPC

Reward Shop

ชื่อ Reward Shop
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 134,122 ประเภท NPC