มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [401-420]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ ▲ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1484 Phendark Phendark 73 22,729 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1740 Aliot Aliot 75 43,290 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1485 Mysteltainn Mysteltainn 76 33,350 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1741 Christmas Cookie Christmas Cookie 28 2,090 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1997 Tatacho Tatacho 106 39,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1486 Tirfing Ogretooth 71 29,900 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1742 Carat Carat 51 5,200 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1998 Hillslion Hillslion 105 34,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1487 Executioner Executioner 65 28,980 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1743 Myst Case Myst Case 38 3,450 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1488 Anolian Anolian 63 18,960 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1744 Wild Rose Wild Rose 25 10 0 0 533 ไม่ใช่
2000 Male Game Master Male Game Master 50 7,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1489 Sting Sting 61 9,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1745 Constant Constant 55 1,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2001 Female Game Master Female Game Master 50 7,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2257 Piamette Piamette 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1490 Wander Man Wanderer 74 8,170 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1746 Aliza Aliza 69 15,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2258 Piamette Piamette 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่