มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [401-420]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1445 Raggler Raggler 21 1,020 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1446 Injustice Injustice 51 7,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1447 Gryphon Gryphon 72 27,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1448 Dark Frame Dark Frame 59 7,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1449 Mutant Dragon Mutant Dragonoid 65 62,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1450 Wind Ghost Wind Ghost 51 4,820 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1451 Merman Merman 53 12,300 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1452 Orc Lady Orc Lady 31 2,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1453 Raydric Archer Raydric Archer 52 5,250 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1454 Tri Joint Tri Joint 32 2,300 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1455 Kobold Archer Kobold Archer 33 2,560 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1456 Chimera Chimera 70 32,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1457 Mantis Mantis 26 2,472 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1458 Marduk Marduk 40 4,214 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1459 Marionette Marionette 41 3,222 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1460 Matyr Matyr 31 2,585 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1461 Minorous Minorous 52 7,431 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1462 Orc Skeleton Orc Skeleton 28 2,278 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1463 Orc Zombie Orc Zombie 24 1,568 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1464 Pasana Pasana 61 8,289 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่