มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [361-380]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม ▲
1844 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 47 25 1 1 ไม่ตก ไม่ใช่
2100 MVP! Baphomet MVP! Baphomet 98 98,000 107,250 37,895 4147 ไม่ใช่
2356 Nightmare Mimic Mimic (Nightmare) 137 63,101 3,201 2,704 4205 ไม่ใช่
2612 Elusive Wood Goblin Elusive Wood Goblin 81 27,495 3,040 9,330 ไม่ตก ไม่ใช่
2868 Special Coco Special Coco 33 8,180 2,675 2,280 4810 ไม่ใช่
1077 Poison Spore Poison Spore 35 665 186 93 4048 ไม่ใช่
1333 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1589 Mandragora Mandragora 12 405 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1845 Treasure Box Treasure Box 98 0 0 0 12245 ไม่ใช่
2101 MVP! Lord of Death MVP! Lord of the Dead 94 93,383 131,343 43,345 4276 ไม่ใช่
2357 Nightmare Mimic Mimic (Nightmare) 137 63,101 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2613 Special Wolf Special Wolf 25 6,095 1,055 895 4824 ไม่ใช่
2869 Special Coco Special Coco 33 8,360 2,675 2,280 4810 ไม่ใช่
1078 Red Plant Red Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1334 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1590 Geographer Geographer 56 8,071 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1846 Dream Metal Dream Metal 90 999 1 1 ไม่ตก ไม่ใช่
2102 MVP! Dark Lord MVP! Dark Lord 96 96,000 65,780 45,045 4168 ไม่ใช่
2358 Nightmare Arclouse Arclouze (Nightmare) 134 48,013 2,506 2,303 4240 ไม่ใช่
2614 Special Wind Ghost Special Wind Ghost 80 40,080 2,525 10,005 4876 ไม่ใช่