มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [341-360]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ ▲ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม ▲
2336 Domovoi Domovoi 38 898 135 152 ไม่ตก ไม่ใช่
1046 MVP! Doppelganger MVP! Doppelganger 92 389,000 51,480 10,725 4142 ไม่ใช่
2098 MVP! Doppelganger MVP! Doppelganger 92 89,000 51,480 10,725 4142 ไม่ใช่
2972 MVP! Doppelganger MVP! Doppelganger 92 89,000 51,480 10,725 4142 ไม่ใช่
1966 Doppelganger Doppelganger 72 7,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1731 Doppelganger Doppelganger 72 12,000,000 3,000,000 2,000,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2276 Doppelganger Doppelganger 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2013 Draco Draco 114 20,099 1,995 1,205 4444 ไม่ใช่
2014 Draco Egg Draco Egg 101 100,000 2,000 1,500 4471 ไม่ใช่
2097 MVP! Dracula MVP! Dracula 85 92,096 120,157 38,870 4134 ไม่ใช่
1389 MVP! Dracula MVP! Dracula 85 320,096 120,157 38,870 4134 ไม่ใช่
2973 MVP! Dracula MVP! Dracula 85 92,096 120,157 38,870 4134 ไม่ใช่
1530 Dracula Dracula 85 320,096 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1721 Dragon Egg Dragon Egg 43 18,322 6,740 0 4385 ไม่ใช่
1091 Dragon Fly Dragon Fly 25 2,400 88 44 4179 ไม่ใช่
1321 Dragon Tail Dragon Tail 86 8,368 3,587 1,453 4178 ไม่ใช่
2298 Dragon Tail Dragon Tail 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1111 Drainliar Drainliar 45 1,162 431 176 4069 ไม่ใช่
1434 Drainliar Drainliar 24 1,162 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1112 MVP! Drake MVP! Drake 90 326,666 28,600 22,880 4137 ไม่ใช่