มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [341-360]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม ▲
2609 Special Yoyo Special Yoyo 38 12,980 2,675 2,280 4838 ไม่ใช่
2865 Special Cookie Special Cookie 35 6,330 2,585 1,980 4905 ไม่ใช่
1074 Shellfish Shellfish 25 920 66 44 4273 ไม่ใช่
1330 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1586 Leaf Cat Leaf Cat 52 2,396 165 1,212 4195 ไม่ใช่
1842 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 23 15 1 1 ไม่ตก ไม่ใช่
2098 MVP! Doppelganger MVP! Doppelganger 92 89,000 51,480 10,725 4142 ไม่ใช่
2354 Nightmare Mummy Mummy (Nightmare) 117 22,557 2,150 1,621 4106 ไม่ใช่
2610 Special Wormtail Special Wormtail 32 6,500 1,090 645 4848 ไม่ใช่
2866 Furious Constant Furious Constant 108 60,250 7,515 16,890 ไม่ตก ไม่ใช่
1331 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1587 Kraben Kraben 50 5,880 206 1,322 4295 ไม่ใช่
1843 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 43 18 1 1 ไม่ตก ไม่ใช่
2099 MVP! Mistress MVP! Mistress 84 72,000 39,325 27,170 4132 ไม่ใช่
2355 Nightmare Verit Verit (Nightmare) 115 21,034 2,074 1,571 4107 ไม่ใช่
2611 Special Wootan Fighter Special Wootan Fighter 67 11,635 1,860 5,985 4917 ไม่ใช่
2867 Elusive Comodo Elusive Comodo 81 20,010 2,945 11,100 4516 ไม่ใช่
1076 Skeleton Skeleton 12 234 18 14 4025 ไม่ใช่
1332 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1588 Christmas Orc Christmas Orc 24 1,400 261 160 4066 ไม่ใช่