มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [341-360]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ ▲ รหัสการ์ด เสริม
1445 Raggler Raggler 21 1,020 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1446 Injustice Injustice 51 7,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1958 Thorny Skeleton Thorny Skeleton 89 5,400,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1447 Gryphon Gryphon 72 27,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1959 Thorn of Recovery Thorn of Recovery 89 350,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1448 Dark Frame Dark Frame 59 7,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1960 Thorn of Magic Thorn of Magic 89 5,400,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1449 Mutant Dragon Mutant Dragonoid 65 62,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1961 Thorn of Purification Thorn of Purification 89 5,400,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1450 Wind Ghost Wind Ghost 51 4,820 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1962 Christmas Thief Christmas Thief 10 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1451 Merman Merman 53 12,300 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1452 Orc Lady Orc Lady 31 2,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1453 Raydric Archer Raydric Archer 52 5,250 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1965 Wild Rose Wild Rose 38 4,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1454 Tri Joint Tri Joint 32 2,300 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1966 Doppelganger Doppelganger 72 7,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1455 Kobold Archer Kobold Archer 33 2,560 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1967 Ygnizem Egnigem Cenia 79 7,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1456 Chimera Chimera 70 32,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่