มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1674] จำนวนหน้า [84] แสดงจำนวนที่ [341-360]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด ▲ เสริม
1394 Zombie Zombie 21 534 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1906 Barricade Barricade 98 150 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2930 Solace Solace 123 24,729 2,442 2,409 ไม่ตก ไม่ใช่
1395 Wind Crystal Wind Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1907 Guardian Stone Guardian Stone 90 120,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2931 Metaling Metaling 81 4,300 524 537 ไม่ตก ไม่ใช่
1396 Earth Crystal Earth Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1908 Guardian Stone Guardian Stone 90 120,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2676 Swift Sailor Skeleton Swift Sailor Skeleton 19 1,550 290 645 ไม่ตก ไม่ใช่
2932 Poporing Poporing 30 524 99 112 ไม่ตก ไม่ใช่
1397 Fire Crystal Fire Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1909 Food Storage Food Storage 90 250 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2933 Deviling Deviling 66 16,890 1,197 1,189 ไม่ตก ไม่ใช่
1398 Water Crystal Water Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1910 Food Depot Food Depot 90 250 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2166 Gold One-Horn Scaraba Egg Gold One-Horn Scaraba Egg 125 126,000 12,000 9,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2934 Arc Angeling Arc Angeling 84 25,100 1,789 1,455 ไม่ตก ไม่ใช่
1399 MVP! Baphomet MVP! Baphomet 68 1,264,000 261,750 83,685 ไม่ตก ไม่ใช่
1911 Neutrality Flag Neutrality Flag 90 150 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2167 Gold Two-Horn Scaraba Egg Gold Two-Horn Scaraba Egg 126 132,000 12,000 9,000 ไม่ตก ไม่ใช่